Źle ubezpieczony dom to problem w przyszłości

Ubezpieczając dom, warto pamiętać, by ubezpieczać mienie na rzecz prawowitego właściciela przedmiotu ubezpieczenia lub osoby, która ma tytuł prawny do użytkowania i korzystania z niego. To ważne przy odbiorze odszkodowania – redukuje dodatkowe formalności i pozwala na szybszą wypłatę odszkodowania.

Jest to wyjątkowo istotne a zdecydowanie zbyt często ludzie o tym zapominają. Przy wyborze ubezpieczenia najeży pamiętać również o tym, aby polisa ubezpieczeniowa była skrojona na miarę, czyli dopasowana do naszych potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych.

Źle ubezpieczony dom to problem w przyszłości

Polisa na miarę

Warto uwzględnić, że firmy ubezpieczeniowe dają możliwość doboru sprzedawanych produktów tak, by jak najbardziej pasowało do oczekiwań swoich klientów. Chcąc sprzedać ubezpieczenie są w stanie pójść na wiele ustępstw wobec czego negocjacje są wskazane podczas wizyty u doradcy ubezpieczeniowego. Nieprawidłowy dobór sumy ubezpieczenia czy zakresu może niestety spowodować, że odszkodowanie będzie niższe, niż oczekiwaliśmy. A podobne zmiany mogą generować poważne problemy w przyszłości. Warto jest więc zdawać sobie z tego sprawę a z całą pewnością nie przyjdzie nam żałować raz podjętej decyzji.

Opierając się na konkretnych przypadkach w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim, które w połowie lipca spustoszyła trąba powietrzna, można zauważyć, jak zaniżenie sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego wpłynie w znaczącym stopniu na wysokość odszkodowania. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), Ubezpieczyciel może pokryć straty tylko w granicach sumy ubezpieczenia. Tak mówią warunki umowy wobec czego odwoływanie się od decyzji na niewiele się zda.

Koszty ubezpieczenia

Ubezpieczenie domu jednorodzinnego o wraz z elementami wykończeniowym, który jest wart  ok. 300 tys. zł na sumę zaledwie 120 tys. zł, nie pokryje kosztów naprawy połaci dachowej, popękanych ścian, uszkodzonej elewacji i powybijanych szyb w oknach. Takie szkody zaś nastąpiły po huraganie w jednym z domów. Jeżeli już zapada decyzja co do tego, aby ubezpieczyć dom należy to zrobić w odpowiedni sposób. Okazuje się, że wszyscy doradcy jednogłośnie stwierdzą, że dom należy ubezpieczyć na minimum 300 tys. zł.

Zdecydowanie korzystniejsze jest, jeżeli kwota przewyższa wartość domu – w końcu należy wziąć pod uwagę fakt, że koszty materiałów budowlanych stale wzrastają. Doświadczenie wielu ludzi pokazuje, że ubezpieczenia na zbyt niską sumę przynosi ogromne straty. Ubezpieczenie ruchomości na kwotę 5 tys. zł nie pokryje również kosztów wymiany sprzętu jak np. telewizora plazmowego, komputera czy urządzeń AGD po uderzeniu pioruna w dom.