Ubezpieczenia majątkowe – jak określić wariant wyceny mienia?

Ubezpieczenie majątkowe jest gwarancją wypłaty odszkodowania w momencie, kiedy dojdzie do  wystąpienia zdarzeń losowych opisanych szczegółowo w warunkach umowy z ubezpieczycielem. Przy zakupie polisy można wybrać sposób, w jaki ubezpieczyciel wyceni nasze mienie w razie wystąpienia szkody.

Mamy do wyboru dwie możliwości. Pierwszą z nich jest zabezpieczenie wartości rzeczywistej domu – wówczas po katastrofie uzyskamy odszkodowanie, oszacowane z uwzględnieniem zużycia domu do momentu wystąpienia szkody. Jest to rozwiązanie wyjątkowo często wybierane przez wiele osób rozważających wykupienie polisy.

Ubezpieczenia majątkowe – jak określić wariant wyceny mienia?

Wartość odtworzona

Można również zdecydować się na ubezpieczenie wg wartości odtworzeniowej. Wówczas po katastrofie otrzymamy odszkodowanie, które umożliwia nam przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody bez potrąceń amortyzacyjnych – czyli na odbudowę domu do stanu sprzed katastrofy. Rekomendujemy wariant drugi – jest droższy, ale w przypadku, gdy musimy odbudować dom zniszczony nawałnicą, znacznie lepszy. Druga możliwość daje klientom większe zabezpieczenie.

Mając na uwadze korzyści płynące z wypłaty środków potrzebnych na pokrycie kosztów naprawy warto aby uwzględnić w odszkodowaniu wzrost kosztów materiałów budowlanych. Dobrym rozwiązaniem jest również konsultacja z doradcą ubezpieczeniowym, który pomoże nam w doborze odpowiedniego dla nas ubezpieczenia.

Wybór firmy ubezpieczeniowej

Jak wiadomo Towarzystwa Ubezpieczeniowe rywalizują ze sobą o zainteresowanie klientów. Dokładają wszelkich starań, aby z ich produktów skorzystało jak najszersze grono zainteresowanych. Niemniej jednak wybór konkretnej firmy ubezpieczeniowej nie jest prostym zadaniem. Duże znaczenie ma dokładna analiza dostępnych na rynku możliwości. Zestawienie różnych propozycji pozwoli oszacować, które ubezpieczenie majątkowe będzie dla nas najkorzystniejsze. Z perspektywy klienta najlepszym jest to o najniższej składce, a jak najszerszym zakresie ochrony tj. zdarzeń losowych, które mogą wystąpić i są one szczegółowo opisane w warunkach umowy z ubezpieczycielem.

Warto jest pamiętać, że im więcej informacji o danym zdarzeniu, tym dla klienta korzystniej. Za sprawą narzędzi dostępnych w Internecie dostajemy możliwość szybkiego i sprawnego wyliczenia składki ubezpieczenia majątkowego. Możliwe staje się to za sprawą kalkulatora ubezpieczeń.