Polisy posagowe i nie tylko

Polisy posagowe można było kupić w naszym kraju już w latach 80, wtedy  u jedynego obecnego w tamtych czasach ubezpieczyciela czyli PZU. O ile sama polisa posagowa jest produktem dobrym, z powodzeniem stosowanym w wielu rozwiniętych krajach, to nie zawsze wszystko da się przewidzieć, tak też było z pierwszą w naszym kraju polisą posagową oferowaną przez jednego z największych w Polsce ubezpieczycieli.

Jak się okazało polisę tą zniszczyła hiperinflacja, której pod koniec lat 90 byliśmy w naszym kraju świadkami. Zwykli obywatele nie mieli w zasadzie większych szans na obronę przed takim poziomem inflacji, ochrony takiej nie zapewniła także polisa. Zgromadzone składki okazały się mało warte, ale do dzisiaj wypłaty z takich polis są prowadzone i osoby które w ten sposób oszczędzały otrzymują pewne środki, chociaż nie tak wysokie, jakich mieli prawo się spodziewać.

Polisy posagowe i nie tylko

Czy warto?

Czy to oznacza że nie warto jest w ten sposób oszczędzać? Współczesna polisa ubezpieczeniowa zabezpieczana jest zwykle na takie ewentualności. Ubezpieczyciele mają obowiązek informować klientów na jakiej zasadzie takie zabezpieczenie jest prowadzone. Na ogół środki zgromadzone na polisie są nie tylko oprocentowane ale mogą być także inwestowane, sam ubezpieczyciel natomiast zobowiązuje się do ewentualnej waloryzacji zgromadzonych składek. Jest to świetny sposób na zapewnienie dziecku startu w dorosłe życie, oraz ubezpieczenie dziecka na wypadek śmierci lub nawet niezdolności do pracy rodziców.

Wymagane składki

Składki mogą być opłacane do 18 lub do 25 roku życia w zależności od tego jak skonstruowana jest umowa. Dwadzieścia pięć lat dotyczy tutaj oczywiście studentów. Im dłużej gromadzone są składki tym więcej w przyszłości można będzie otrzymać. Możliwe jest jednoczesne dokupienie ubezpieczenia nnw. Można postąpić także inaczej, po prostu wykupując ubezpieczenia na życie a resztę pieniędzy inwestując nawet w lokaty bankowe, które mogą być wyżej oprocentowane a do tego mamy wtedy gwarancję funduszów bankowych. Nie pozostaje nic innego jak opisać ubezpieczenia grupowe, z których także chętnie korzystamy.