Straty na OC

Zdarzyło się to, pomimo podwyżek taryf towarzystw zarówno dla ubezpieczeń OC, jak i autocasco. Z polis OC zebrały w zeszłym roku ponad 7,52 mld zł składek, o 5,5 proc. więcej niż w 2009 r., a z AC 5,26 mld zł (wzrost o 7,6 proc.).

Zasadniczą przyczyną pogorszenia się rezultatów branży jest pogłębienie się straty na dystrybucji autocasco. Jeżeli już dwa lata temu towarzystwa straciły na tego rodzaju działalności 66,9 mln zł, o tyle rok temu już 470 mln zł.

Straty na OC

Eksperci wskazują, że ujemne wyniki w „komunikacji” to efekt znacznej konkurencji w gronie towarzystwami wywołanej spadkiem popytu na polisy. Zmniejsza się bowiem import aut. W sytuacji AC problemem jest ustalanie ceny ubezpieczenia na podstawie wartości pojazdu. W Polsce autocasco kupowane jest dosłownie dla pojazdów kilkuletnich (ich wartość jest nieduża), tymczasem koszty naprawy i części są omal takie same jak w przypadku nowego pojazdy samochodowe.

Zarówno analitycy, jak i przedstawiciele firm prognozują, że taryfy w 2011 r. będą rosły. Podkreślają, że niekoniecznie przełoży się to na wzrost cen polis (agenci dają coraz większe zniżki). Według ekspertów straty na OC i AC spowodują, że ubezpieczyciele będą dążyć do gruntownych modyfikacji w modelu operacyjnym (zwiększenia efektywności i dokładniejszej oceny ryzyka). Niektórzy spodziewają się dosłownie, w ciągu najbliższych lat, konsolidacji na rynku lub rezygnacji części towarzystw z oferowania ubezpieczeń komunikacyjnych, co pozwoli osiągnięcie efektu skali kilku relatywnie dużym towarzystwom.