Ubezpieczenie na życie

Główną misją ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym pozyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość bardzo istotną sprawą. Można to uczynić niedużym kosztem  przez wykupienie polisy na życie.

Na dzień obecny już dokładniej wiemy, że nabywając ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy przede wszystkim najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest w większości przypadków tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być jak dopasowywane do prywatnych potrzeb nabywcy, a ich główne cele to: ochrona i oszczędzanie.

Ubezpieczenie na życie

Dostępne na naszym rynku ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy:

1. ubezpieczenia ochronne

2. ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe

3. ubezpieczenia oszczędnościowe

Do każdej z grup można zazwyczaj dokupić umowy dodatkowe, które powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa. Podajemy przykładowe, które oferują zakłady ubezpieczeń:

* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – za określone w umowie stabilne inwalidztwo spowodowane wypadkiem otrzymujesz świadczenie, w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia,

* ubezpieczenie opłacania składki – w przypadku gdy całkowicie i trwale niezdolny jesteś do wykonywania pracy na skutek utraty zdrowia ubezpieczyciel przejmuje za Ciebie opłatę składek ubezpieczeniowych. Bez modyfikacji pozostają wciąż wszystkie warunki umowy,

Przeważający wpływ na obliczenie składki w ubezpieczeniach na życie posiadają takie czynniki jak: wiek, płeć stan zdrowia, wykonywany zawód, długość okresu ochrony, suma i rodzaj ubezpieczenia. Czynniki te wpływają na koszt ryzyka. W ogólności jeżeli jesteś młody, zdrowy, wykonujesz pracę biurową, niedużo jeździsz samochodem, nie palisz, nie pijesz, wybrałeś ubezpieczenie terminowe na życie na 5 lat z niską sumą ubezpieczenia, to zapłacisz bardzo niedużo.

Kalkulacja składki to domena działu zwanego underwritingiem. Z osobiście staryfikowanej i wpłaconej składki za ubezpieczenie na życie, niezależnie od jego rodzaju, potrącane są w pierwszej kolejności koszty powiązane z zawarciem i administrowaniem polisą.