Obligacje państwowe: sposób na pomnożenie swoich oszczędności

Osoby, które posiadają pewne oszczędności mogą trzymać je w przysłowiowej skarpecie nic na tym nie zyskując. Ale mogą mogą też swoje oszczędności zainwestować i pomnożyć. Oszczędności można ulokować na przykład w obligacjach skarbowych.

Czym one są?

Obligacje skarbowe to rodzaj papierów wartościowych. Sprzedaż obligacji prowadzi Minister Finansów. W chwili, gdy ogłasza on sprzedaż obligacji staje się reprezentantem Skarbu Państwa. Osoba, która zdecydowała się zakupić obligacje w chwili ich zakupienia dla państwa staje się pewnego rodzaju pożyczkodawcą. Państwo zwróci nabywcy obligacji nie tylko pieniądze, które wydał na zakup obligacji, ale także odsetki. Zwrot pieniędzy przez państwo to wykupienie obligacji.

Obligacje państwowe: sposób na pomnożenie swoich oszczędności

Na jak długo sprzedawane są obligacje?

Obligacje dla osób prywatnych mają charakter oszczędnościowy. Do wyboru są cztery rodzaje obligacji. Różnią się one oprocentowanie, terminem wypłaty odsetek oraz czasem trwania inwestycji. Osoby prywatne mogą wybrać obligacje:

  • dwuletnie;
  • trzyletnie;
  • czteroletnie;
  • dziesięcioletnie.

Aby stać się posiadaczem Obligacji Skarbu Państwa wystarczy 100 złotych – tyle kosztuje zakup jednego papieru dłużnego. Obligacje są sprzedawane co miesiąc.

Jak je kupić?

Osoby prywatne mogą kupić Obligacje Skarbu Państwa osobiście w jednej z placówek PKO Banku Polskiego lub w jednym z Punków Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Obligacje można kupić także przez telefon (np. pod numerem + 48 81 535 66 55). Obligacje można kupić także za pośrednictwem strony internetowej lub konta Inteligo.

Czy inwestowanie w obligacje jest bezpieczne?

Zdecydowana większość ekonomistów uważa, że zakupienie Obligacji Skarbu Państwa jest inwestycją bezpieczną. Zwrot środków zainwestowanych w zakup papierów dłużnych oraz odsetek jest gwarantowany przez Skarb Państwa. Obligacje to produkt elastyczny; jeśli nagle znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej, możemy zdecydować się na opcję przedwczesnego wykupu. Zachowamy przy tym swoje pieniądze i część odsetek.

Dodaj komentarz