Co znaczy termin „kapitalizacja odsetek”?

Osoby, które założą konto oszczędnościowe lub uruchomią terminową lokatę bankową zetkną się z pojęciem „kapitalizacja odsetek”. To pojęcie, które nabiera szczególnego znaczenia w chwili, gdy dokonywany jest wybór lokaty. O tym, jaki zysk przyniesie lokata w bardzo dużym stopniu decyduje właśnie sposób kapitalizacji odsetek.

Pod terminem „kapitalizacja odsetek” kryje się częstotliwość, z jaka bank dokonuje dopisywania wypracowanych odsetek do kapitału, który został zgromadzony na koncie oszczędnościowym lub na lokacie.

Warto wiedzieć, że dwie lokaty, które między sobą będą różniły się wyłączne sposobem, w jaki doliczane są odsetki, przyniosą zupełnie odmienne zyski

Praktyką stosowaną przez większość banków w przypadku standardowych lokat terminowych jest dokonywanie kapitalizacji odsetek w chwili, gdy kończy się czas, na który lokata została założona. W przypadku lokaty rocznej, do kapitału początkowego zostaną przez bank doliczone odsetki. Zostanie także potrącony podatek od zysków kapitałowych. Operacje te zostaną przez bank przeprowadzone po upływie 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek w chwili, gdy depozyt wygasa nie jest jedyną możliwością. Banki mogą dopisywać odsetki znacznie częściej. Mogą to robić raz w miesiącu, co sześć miesięcy, co kwartał.

Co znaczy termin „kapitalizacja odsetek”?

Możliwa jest także codzienna kapitalizacja odsetek

Dla właściciela lokaty rozwiązanie ostatnie jest najbardziej korzystne, trudno jednak znaleźć lokatę z codzienną kapitalizacją odsetek. Dla właściciela lokaty częsta kapitalizacja odsetek jest najbardziej korzystna. W chwili, gdy zakończony zostanie kolejny okres rozliczeniowy, na zysk, który przyniesie na koniec lokata będzie pracować bowiem trochę wyższa od poprzedniej kwota. Codzienna kapitalizacja odsetek pozwala na uniknięcie konieczności płacenia tak zwanego podatku Belki. Zgodnie z regulacjami podatkowymi, które obowiązują w Polsce, zysk, który jest niższy niż 2,49 zł nie podlega opodatkowaniu. Z codzienną kapitalizacją odsetek związany jest mały zysk, dlatego unika się podatku.

Dodaj komentarz