Czy warto założyć konto oszczędnościowe?

Każdy z nas powinien postarać się o zgromadzenie pewnych oszczędności. Oszczędzanie może być łatwiejsze z kontem oszczędnościowym. To produkt dostępny dzisiaj w bardzo wielu bankach. Jakie są jego zalety?

Konto oszczędnościowe jest rachunkiem, które zostaje otwarte przez osoby, które chcą długofalowo  gromadzić oszczędności

Konto oszczędnościowe jest oprocentowane, jest więc w tym punkcie podobne do terminowej lokaty bankowej. Od lokaty różni się tym, że zapewnia przez cały czas dostęp do zgromadzonych na nim pieniędzy. To różnica sprawia, że konta oszczędnościowe otrzymują coraz wyższe oceny.

Dla wielu osób największą zaletą konta oszczędnościowego jest dostęp do zgromadzonych na nim pieniędzy. Konto oszczędnościowe pozwala oszczędzać, ale daje też pewność, ze w nagłej sytuacji będzie można ze zgromadzonych pieniędzy skorzystać. Zaletą jest to, że nie będzie się to wiązało z utraceniem odsetek. W przypadku konta oszczędnościowego odsetki naliczane są proporcjonalnie.

Czy warto założyć konto oszczędnościowe?

W większości banków właściciele kont oszczędnościowych mogą zlecić raz w miesiącu wykonanie przelewu, za który bank nie nalicza żadnych opłat. Za kolejne jednak opłaty są już naliczane. Nie ma jednak mowy o tym, że uszczuplą one w znaczący sposób saldo konta. Opłaty za nadprogramowe przelewy nie są wygórowane.

Konto oszczędnościowe jest oczywiście oprocentowane

Wysokość oprocentowania konta oszczędnościowego trudno uznać za atrakcyjną, na pewno nie uda się na odsetkach zbić kokosów. Co miesiąc do salda konta zostanie jednak dopisana określona kwota, w ciągu roku uzbiera się spora sumka. Warto jednak wiedzieć, że oprocentowanie jest stosowane dopiero od momentu, gdy na koncie będzie znajdowała się określona kwota.

Mówiąc o koncie oszczędnościowym nie może zapomnieć o tym, że jest to bezpieczny sposób oszczędzania. Środki zgromadzone na koncie chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancjami objęte są konta i rachunki do wysokości stu tysięcy euro. Wypłaty z Funduszu dokonywane są  tylko w polskiej walucie.

Dodaj komentarz