Co warto wiedzieć o lokatach terminowych?

Lokaty terminowe to produkt, którego nie może zabraknąć w żadnym banku. Popularność lokat jest bardzo duża, nie brakuje jednak osób, które podchodzą do nich z dużą dawką nieufności. Warto więc przyjrzeć się lokatom z bliska.

Rodzaje oprocentowania

Pozyskanie środków od klientów to zadanie, które wypełnia każdy bank. Aby zachęcić klientów do powierzania bankom pieniędzy, oferują im zysk, czyli odsetki. Lokaty są więc oprocentowane; stopa oprocentowania może być stała lub zmienna. Wysokość oprocentowania zawsze jest podawana w skali roku. Klienci, którzy deponują swoje pieniądze na lokacie bankowej nie decydują o tym, czy wybierają oprocentowanie zmienne, czy stałe. Decyzja należy do banku. Przyjęło się, że lokaty krótkoterminowe mają stałe oprocentowanie. Dla lokat długoterminowych zostało przewidziane oprocentowanie zmienne. Zakładając krótkoterminową lokatę o stałym oprocentowaniu już w dniu je założenia można wyliczyć wysokość odsetek, które zostaną dopisane do kapitału, w przypadku lokaty ze zmiennym oprocentowanie jest to niemożliwe.

Co warto wiedzieć o lokatach terminowych?

Wcześniejsza wypłata środków

Przez czas trwania lokaty dostęp do środków na lokacie jest zablokowany. Oczywiście w nagłej sytuacji możliwa jest wypłata pieniędzy. Zawsze jednak konsekwencją takiej decyzji jest utrata odsetek. W niektórych bankach wcześniej rozwiązując lokatę traci się tylko część odsetek, w innych – całość.

Dopłacanie środków na istniejącą lokatę

Wiele osób pyta, czy po założeniu lokaty będą mogły dopłacać na nią dodatkowe środki. W żadnym z banków taka sytuacja nie jest możliwa. Osoby, które chcą ulokować dodatkowe środki na lokacie mają do wyboru dwa rozwiązania. Jedno z nich to wydanie dyspozycji o uruchomienie nowej lokaty, a drugie to założenie konta oszczędnościowego. W odróżnieniu od lokaty na konto oszczędnościowe można wpłacać pieniądze w dowolnej wysokości i w dowolnej chwili.

Depozyty chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny; w razie upadłości banku Fundusz zwraca właścicielom lokat środki do wysokości 100 000 euro.

Dodaj komentarz