Inwestuj na duży procent!

Odkładanie drobnych sum może przynieść spore oszczędności po pewnym czasie. Dodatkowe pieniądze można zainwestować w fundusz inwestycyjny.

Fundusz inwestycyjny gromadzi i lokuje środki, które wpłacają między innymi osoby prywatne

Zarządzaniem nimi zajmuje się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – TFI. Najbardziej opłacalne jest inwestowanie w fundusze, gdy możemy sobie pozwolić na to, aby na dłużej zamrozić swoje pieniądze. Najlepsze zyski fundusze przynoszą bowiem dopiero po kilku latach.

Inwestuj na duży procent!

Posiadane pieniądze najlepiej jest podzielić i zainwestować w kilka funduszy, którymi zarządzają różne towarzystwa. Decydując się na lokowanie pieniędzy w TFI, możemy wybrać strategie od mało do bardzo ryzykownej. To od niej będą zależeć nasze zyski. Jeżeli ryzyko straty chcemy ograniczyć do minimum, powinniśmy wybrać fundusze rynku pieniężnego. Kupując one papiery dłużne o krótkim terminie wykupu. Za fundusze o średnim ryzyko zostały uznane fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone. W przypadku tych funduszy zarządzający część pieniędzy inwestują w akcje, a część w bezpieczne instrumenty finansowe takie, jak bony skarbowe i obligacje.

Kilkadziesiąt procent zysku mogą dla nas wypracować fundusze, w których portfelu nawet do 90 procent mogą stanowić akcje czy w takie, które kupują surowce. Jest to jednak rozwiązanie bardzo ryzykowne. W okresie spadków na giełdzie (bessa), poniesione straty będą bardzo wysokie.

Decydując się na lokowanie pieniędzy w fundusze poniesiemy pewne koszty

Za zarządzenie pieniędzmi zostanie pobrana opłata manipulacyjna. Jest ona pobierana w momencie wpłacania pieniędzy do fundusz, a jej wysokość naliczana jest w procentach od sumy, którą wpłacamy. Opłata będzie niższa, gdy wpłacimy wyższą kwotę i wybierzemy bezpieczny fundusz. W przypadku wybrania fundusz, który ma portfelu większość akcji, opłata ta może wynieść 5 procent wpłacanej sumy. Poniesiemy również pobieraną codziennie od całości aktywów, które zgromadziliśmy w funduszu opłatę za zarządzanie.

Dodaj komentarz