Garść informacji o inwestowaniu pieniędzy w fundusze inwestycyjne

Dość niskie oprocentowanie lokat bankowych sprawia, że coraz więcej osób szuka dla swoich oszczędności lepszego miejsca. Pieniądze można odkładać na przykład w funduszach inwestycyjnych, a przy okazji więcej na nich zarobić.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Osoby zainteresowane odkładaniem w funduszach inwestycyjnych maja do wyboru kilka typów funduszy. Są to:

  • Fundusze rynku pieniężnego. Ich cecha charakterystyczną jest to, że kupują one krótkoterminowe papiery dłużne. Fundusze te uważane są za najbardziej bezpieczne;
  • Fundusze akcji. W ich portfelach zdecydowaną większość, bo aż 90 procent, stanowią akcje;
  • Fundusze zrównoważone – lokują w akcje mniej więcej 50 procent aktywów;
  • Fundusze stabilnego wzrostu. Ich portfel do 30 procent składa się z akcji;
  • Fundusze obligacji. W portfelu mają papiery dłużne , których termin wykupu jest dość długi. Z tego powodu są mniej bezpieczne niż fundusze rynku pieniężnego, ale przynoszą większe zyski.

Wybór typu funduszu zależy między innymi od  czasu trwania inwestycji oraz od tego, jak wysokie ryzyko jesteśmy w stanie ponieść. Najwięcej w przypadku inwestycji wieloletniej zarobić można na akcjach, ale można też na nich wiele stracić. Posiadając duże oszczędności i decydując się na ryzykowną strategię, warto podzielić pieniądze między przynajmniej dwa fundusze należące do różnych towarzystw.

Garść informacji o inwestowaniu pieniędzy w fundusze inwestycyjne

Różnice między bankową lokatą a funduszem

Lokaty bankowe od funduszy różnią się kilkoma szczegółami. Wybierając fundusz nie znamy z góry zysku, który osiągniemy. Jest on zależny od umiejętności, które posiada zarządzający. W przypadku lokaty zysk jest określony z umowie zawartej z bankiem o założenie lokaty. W przypadku funduszy pieniądze można wycofać w każdej chwili, a przy tym nie stracimy wypracowanego zysku. W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty, stracimy część lub wszystkie odsetki. Lokatę można założyć nie ponosząc żadnych kosztów. W przypadku funduszu pobierane są opłaty dystrybucyjne, których wysokość może wynosić od 0 do 5 procent.

Dodaj komentarz