O funduszach inwestycyjnych

Dość niskie oprocentowanie lokat bankowych nie zachęca do lokowania na nich swoich oszczędności. Więcej można zarobić odkładając nawet drobne sumy w funduszach inwestycyjnych.

Jaką strategię wybrać?

Osoby, które zdecydują się na lokowanie swoich oszczędności w funduszach inwestycyjnych mogą wybrać strategie od mało do bardzo ryzykownej. Wysokość zysków będzie zależeć od wybranej strategii. TFI w ofercie mają fundusze, które są bezpieczne i rocznie przynoszą około 5 procent zysku. Znacznie większy zysk mogą wypracować te fundusze, które w portfelu mają przede wszystkim akcje. Jednak, gdy na giełdzie dojdzie do spadków, przynoszą one spore straty. Do wyboru są również fundusze mieszane. Zarządzający w tym przypadku kupują i papiery dłużne (obligacje, bony skarbowe) i akcje.

O funduszach inwestycyjnych

Którą strategię wybrać?

Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w TFI, trzeba zastanowić się, jak duże ryzyko jesteśmy w stanie ponieść i na jak długo planujemy powierzyć swoje pieniądze funduszowi. W przypadku inwestycji, która ma trwać wiele lat najwięcej udaje się zarobić na akcjach. W przypadku, gdy trafimy na bessę, przez rok lub dwa fundusz akcyjny może przynosić straty. Jeżeli zamiarem jest bezpieczne ulokowanie pieniędzy na okres krótszy niż 12 miesięcy, to lepszym rozwiązaniem jest fundusz obligacji lub fundusz rynku pieniężnego. Jeżeli chcemy oszczędzać przez kilka lat, warto wybrać fundusz z udziałem akcji. Powinien on być tym większy, im dłuższą inwestycję zaplanowaliśmy.

Sposoby na to, aby inwestować taniej

Fundusz pobiera prowizje, można je obniżyć zobowiązując się do regularnych wpłat. W niektórych bankach można całkowicie uniknąć prowizji pod warunkiem posiadania w nich rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Do tego jednostki funduszy należy kupować przez internet.

Umowę z TFI można podpisać w każdym punkcie obsługi klienta. Również w tym punkcie dokonuje się pierwszej wpłaty. Rejestr w funduszach można otworzyć także korespondencyjnie. Pieniądze można wycofać w dowolnym punkcie, także telefonicznie lub przez internet.

Dodaj komentarz