Fundusze i ich rodzaje

Fundusz inwestycyjny można porównać do zwykłego, oprocentowanego rachunku bankowego. Działa on bowiem na bardzo podobnych zasadach. Są jednak znaczące różnice, które powodują, że możliwość zarobku jest o wiele większa i bardziej przystępna. Wiąże się to jednak ze sporym ryzykiem, które, jak się okazuje, nie zawsze jest na miejscu. Najlepsze fundusze inwestycyjne to konto, na które wpłacamy pewien kapitał. Jest on oczywiście uzależniony od naszych zarobków, posiadanych oszczędności, a także od wkładu, jaki chcemy zainwestować w te przedsięwzięcie.

Fundusze i ich rodzajeWpłacając pieniądze na konto funduszu inwestycyjnego zostaniemy dokładnie poinformowani o zasadach jego działania, kapitalizacji nowo zdobytych środków, czy różnorodnych kosztów, jakie będziemy zmuszeni ponieść w razie nie wywiązania się z umowy. Zarabianie środków funduszu inwestycyjnego odbywa się, jak sama nazwa wskazuje przez inwestowanie w różnorodne źródła, obligacje, udziały firm, czy inne. Ryzyko jest nieuniknione, chociaż można ograniczyć je do minimum sprawdzając notowania tfi czy decydując.

Obserwując ranking funduszy inwestycyjnych Wystarczy wybrać fundusz, który inwestuje w tak zwane pewne środki, a więc takie, które przyniosą na pewno zysk. Nie będą to jakieś wiążące sumy, które od razu przyniosą nam fortunę, ale mniejsze, które dopiero coś znaczą w skali roku, czy kilku lat. My natomiast mamy w takim wypadku „spokojną głowę” i nie obawiamy się, że stracimy na bankowych inwestycjach.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Choć pojęcie funduszu inwestycyjnego jest dosyć prostym pojęciem i coraz więcej Polaków rozumie w jaki sposób działa taki fundusz, oraz w jaki sposób kapitał jest tam pomnażany, to jednak nadal niewielu wie na jakie kategorie dzielą się najlepsze fundusze inwestycyjne – warto więc przyjrzeć się tej tematyce nieco bardziej…

Pierwsza kategoria to polityka inwestycyjna – ze względu na tą kategorie fundusze dzielą się na: fundusze papierów dłużnych, fundusze akcji, oraz fundusze zrównoważone. Dalszy podział to fundusze obligacji, czyli takie które inwestują w papiery wartościowe, na przykład obligacje skarbowe. Fundusze rynku pieniężnego, są funduszami, które inwestycję rozumieją poprzez krótkotrwałe zakupy jednostek innego emitenta.

Najpopularniejszym rodzajem funduszy inwestycyjnych w Polsce, są fundusze zrównoważone – jest to jakby połączenie dwój wyżej wymienionych rodzajów funduszy. Dzięki niezbyt agresywnej polityce inwestowania, utrata powierzonego kapitału jest ograniczona do minimum. Aby wybrać dla siebie odpowiedni fundusz inwestycyjny, najlepiej skorzystać z porady doradców finansowych i zdecydować się na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Dodaj komentarz