Fundusze rynku pieniężnego i stabilnego wzrostu

Fundusze Rynku Pieniężnego są najbardziej bezpieczną lokatą kapitału na rynku funduszy. Jest to alternatywa dla spadających cen akcji, kiedy osoba inwestująca traci swoje dochody. Rynek pieniężny jest najmniej podatny na wahania rynku giełdowego. Bez względu na to, jaka jest sytuacja, on zawsze zarabia, natomiast jest to zaledwie kilka procent w skali roku. Dla osób, które chcą w znacznym stopniu pomnożyć swoje oszczędności jest to najmniej trafny wybór.

Fundusze rynku pieniężnego i stabilnego wzrostuW najlepsze fundusze rynku pieniężnego są najczęściej lokowane krótkoterminowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe czy obligacje. Zaletą jest to, że fundusze te są narażone na najmniejsze ryzyko jakie może wystąpić na rynku inwestycji, szczególnie, kiedy sprawdza się notowania funduszy.

Niestety dlatego ten zysk jest tak niski. Celem tych funduszy jest tak naprawdę ochrona kapitału. Tutaj nie ma wahań inwestycji – cały czas rynek ten jest stabilny. Najlepiej inwestować w fundusz rynku pieniężnego na krótki okres czasu, około pół roku – jest to także alternatywa dla innych możliwości oszczędnościowych takich jak lokaty czy rachunki oszczędnościowe, a ich stopa zwrotu jest podobna.

Stabilność jest popularna, a więc coraz większym zainteresowaniem cieszą się też fundusze stabilnego wzrostu. Najlepsze fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu to fundusze które dają jednocześnie bezpieczeństwo lokowanych pieniędzy oraz ryzyko zysku. Dzięki temu, że zawierają w swoim składzie około 70 procent bonów i obligacji skarbowych pozwalają na stabilność i lekki zysk.

Natomiast 30 procent papierów tego funduszu może być ulokowana w akcje. Jest to fundusz dopasowany do osób które chcą mieć bezpieczeństwo oraz lekki zysk. Ci którzy boją się ryzykować w same akcje mogą korzystać z funduszu stabilnego wzrostu. Rekomendowany okres na jaki warto inwestować, to 3-4 lata. Można oczywiście na dłużej, ale trzeba się liczyć z tym, iż fundusz nie zyskuje wysokich stóp procentowych, średnio w roku może on wynosić między 20 a 30 procent.

Wszystko zależy od danego funduszu, oraz od tego, co zostało w niego zainwestowane i jakie towarzystwo funduszy inwestycyjnych wybierzemy. O tym, jakie akcje w nim występują wiedzą tylko zarządzający danym funduszem. Większość instytucji finansowych posiada w swojej ofercie fundusz stabilnego wzrostu dlatego łatwo w niego zainwestować.

Dodaj komentarz