Ubezpieczenie AC – warto?

Ubezpieczenie AC – warto?

Pomimo tego, że jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem związanym z posiadaniem pojazd mechanicznego jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwane popularnie ubezpieczeniem OC, to rynek ubezpieczeń samochodowych jest znacznie rozleglejszy. Jednym z dodatkowych i dobrowolnych ubezpieczeń jest autocasco.

Co powinniśmy o nim wiedzieć, kiedy warto je wykupić, czy dla każdego pojazdu możliwe jest jego wykupienie oraz jakie są zalety posiadania ubezpieczenia AC?

Ubezpieczenie AC

Już na samym początku rozważań na temat ubezpieczenia AC trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to ubezpieczenie dobrowolne i tylko od decyzji właściciela pojazdu zależy czy zdecyduje się je wykupić. Co prawda w niektórych przypadkach, jak chociażby leasing czy kredyt samochodowy konkretna umowa zobowiązuje właściciela do wykupienia ubezpieczenia AC, jednak nie są to przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a jedynie umowa pomiędzy właścicielem i leasingodawcą lub kredytodawcą.

Zalety ubezpieczenia AC

Polisa AC ma za zadanie uchronić właściciela pojazdu przed ponoszeniem konsekwencji finansowych uszkodzenia lub kradzieży własnego pojazdu – jeżeli mieliśmy wypadek samochodowy, w którym sprawcą jest inna osoba, to naprawa naszego pojazdu będzie miała miejsce z polisy OC sprawcy. Jeżeli jednak to my byliśmy sprawcą zdarzenia drogowego, to w przypadku uszkodzenia własnego pojazdu i braku polisy AC sami będziemy musieli pokryć koszty naprawy własnego pojazdu.

Pakiety

Kolejną z zalet ubezpieczenia AC jest to, że jest ono najczęściej sprzedawane w pakietach ubezpieczeniowych obejmujących nie tylko ubezpieczenie autocasco, ale również chociażby assistance, czyli pomoc w przypadku awarii (konkretny zakres ubezpieczenia assistance zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego). Podsumowując, w przypadku nowych samochodów, których wartość to kilkadziesiąt tysięcy złotych i których nawet delikatne uszkodzenia mogą powodować naprawy o wartości kilku tysięcy złotych, wykupienie ubezpieczenia AC wydaje się jak najbardziej zasadne. W przypadku pojazdów starszych trzeba samodzielnie przeprowadzić kalkulacje i po prostu sprawdzić czy się nam to opłaca.

Więcej na: http://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/ubezpieczenie-ac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *