UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia – blog o ubezpieczeniach

June 3, 2019

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu samochodu

Filed under: Ubezpieczania komunikacyjne — o-ubezpieczeniach @ 11:39 am

Dobrowolne ubezpieczenie samochodu różni się od obowiązkowego OC tym, że jego zakres nie jest regulowany prawem a przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz umową. Dlatego w tym przypadku musimy zwrócić uwagę na poszczególne zapisy zawarte w umowie.

Ryzyka

Najczęściej w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia spotykamy się z ryzykiem nazwanym. Oznacza to, że odszkodowanie otrzymamy wtedy, kiedy dojdzie do jednego ze zdarzeń, które zostało wyszczególnione w umowie. Najczęściej jest to przypadek kolizji z innym uczestnikami ruchu, zwierzętami lub przeszkodami, uszkodzenie samochodu w wyniku wybuchu lub pożaru, a także w efekcie działania ekstremalnej pogody, czyli huraganu, deszczu, pioruna, gradu, powodzi, lawiny. W ramach standardowego ubezpieczenia większość ubezpieczycieli gwarantuje także finansowanie naprawy lub wypłatę rekompensaty po dewastacji pojazdu przez osoby trzecie oraz kradzieży auta, lub jego wyposażenia. Czasami za te elementy ochrony trzeba zapłacić dodatkową składkę. W przypadku kiedy jednak podpisujemy umowę od wszystkich ryzyk, to znaczy, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia nam odszkodowania nawet, wtedy gdy dojdzie do uszkodzenia w wyniku wypadku, którego ubezpieczyciel w umowie nie przewidział.

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu samochodu

Jak znaleźć dobrą ofertę?

W przypadku AC dobra oferta to nie jest ani oferta najtańsza, gdyż będzie nam gwarantować niewielki zakres ochrony ani tym bardziej – najdroższa, bo po prostu przepłacimy tutaj za zdarzenia, których zaistnienie jest bardzo mało prawdopodobne. Im więcej zdarzeń objętych ubezpieczeniem autocasco znajdzie się w umowie ubezpieczyciela, tym droższa będzie polisa. Dlatego zanim podpiszemy umowę, to po prostu porównajmy oferty wielu towarzystw i wybierzmy tą, która będzie nam oferować największy zakres ochrony, dostosowany do naszych potrzeb za najniższą cenę. Jednocześnie wykreślmy te zapisy, które nie są dla nas korzystne. Jeśli na przykład nasz samochód jest parkowany w garażu, to możemy rozważyć rezygnację z ochrony od kradzieży i aktów wandalizmu.

Więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress