UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia – blog o ubezpieczeniach

August 19, 2016

Minicasco kontra Autocasco

Filed under: Ubezpieczania komunikacyjne — o-ubezpieczeniach @ 8:30 am

Ubezpieczenie Minicasco, w skrócie MC, to ubezpieczenie AC, które jednak posiada trochę inny zakres. Przypomnijmy, że ubezpieczenie AC, czyli ubezpieczenie Autocasco, to ubezpieczenie naszego własnego samochodu na wypadek powstania zniszczeń w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez nas samych, na wypadek sytuacji losowych, aktów wandalizmu lub szkód wyrządzonych przez nieznanego sprawcę, a także często ubezpieczające nas na wypadek utraty samochodu w wyniku kradzieży. Trzeba też pamiętać, że ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe, tak jak to jest w przypadku ubezpieczenia OC.

Niestety, ubezpieczenia AC są stosunkowo drogie. Związane jest to z faktem, że wykupuje je stosunkowo niewielka ilość osób, a suma wypłat z tego rodzaju ubezpieczenia jest raczej wysoka, co powoduje problemy z opłacalnością produktu dla ubezpieczycieli. Wysokie koszty niestety zniechęcają bardzo wiele osób do wykupienia polisy AC. W związku z tym wiele firm wyszło z inicjatywą stworzenia produktu alternatywnego, który będzie tańszy, chociaż oczywiście nie będzie możliwości utrzymania takiej samej ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie Minicasco

Takim produktem jest właśnie Minicasco. Głównym założeniem stojącym za jego powstaniem jest fakt, że z małymi szkodami właściciele aut są zwykle w stanie poradzić sobie sami. Katastrofą jest dopiero całkowite zniszczenie samochodu lub jego kradzież. Minicasco zostaje aktywowane właśnie w takich sytuacjach. Najczęściej są one definiowane jako szkoda o znacznej wartości, na przykład na poziomie co najmniej 70% wartości rynkowej, co w praktyce sprawia, że naprawa pojazdu nie ma sensu.

Kradzież a ubezpieczenie

Kradzież to oczywiście utrata 100% wartości rynkowej pojazdu. W ten sposób za niewielkie pieniądze kierowca uzyskuje możliwość zabezpieczenia się przed sytuacja z jego punktu widzenia zdecydowanie najgorszą, chociaż musi być świadomy, że jeśli będzie miał do czynienia z jakimiś drobnymi szkodami, będzie musiał je pokryć z własnej kieszeni. To jest właśnie różnica pomiędzy ubezpieczeniem OC oraz Minicasco.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress