UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia – blog o ubezpieczeniach

June 15, 2016

Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?

Filed under: Porady — o-ubezpieczeniach @ 6:49 am

Oszczędzanie pieniędzy jest na czasie. Choć zdecydowanie lepiej wydaje się pieniądze i oszczędzanie ma sens. Dzięki oszczędnościom nie trzeba martwić się o jutro. Dają one poczucie bezpieczeństwa.

Systematyczne oszczędzanie jest możliwe na kilka sposobów. Można w tym celu założyć polisę posagową lub na dożycie. Można też inwestować w najlepsze fundusze inwestycyjne. Ale które to są te najlepsze fundusze inwestycyjne? Takich informacji wcale nie trzeba posiadać, jeśli chce się inwestować w fundusze. Problem, by powierzone na nie pieniądze zarabiały, nie należy do nas.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są sposobem na zbiorowe lokowanie pieniędzy. Każdy, kto chce w nie lokować powierza swoje pieniądze osobie, która potocznie nazywana jest zarządzającym funduszem. To on rozporządza zakupionymi przez nas jednostkami uczestnictwa. To jego decyzje wpływają na to, czy dane jednostki trafiają na fundusze zrównoważone czy na fundusze stabilnego wzrostu. Ma on nimi tak rozporządzać, by przynosiły one zysk. Dla drobnych inwestorów dostępne są tak zwane fundusze otwarte. Na nich lokować można nawet nieduże sumy. Znacznie większe kwoty trzeba posiadać, by móc kupować jednostki uczestnictwa (zwane tu certyfikatami) w funduszach zamkniętych. W tym przypadku trzeba dysponować naprawdę ogromną gotówką. Fundusze stabilnego wzrostu są bezpieczne. Dają gwarancję zysku bez strat.

Oszczędzanie dzięki funduszom

Są idealnym sposobem na systematyczne oszczędzanie. Na podobnych zasadach działają fundusze parasolowe. Chcąc w nie inwestować warto zainteresować się tym, jak one funkcjonują i na jakiej zasadzie działają. Wiedza taka zawsze może okazać się przydatna. Inwestowanie będzie bardziej świadome i może przynieść lepsze zyski. Wiedząc, że dane fundusz inwestycyjny ma dobra passę i zarabia dobre pieniądze, można pokusić się o inwestowanie właśnie za jego pośrednictwem. Kiedy nie ma się czasu na zgłębianie wiedzy o inwestowaniu, można powierzyć pieniądze tam, gdzie inwestują znajomi. Jeśli oni będą zadowoleni i my powinniśmy. Lub zdać się na kompetencje określonego towarzystwa inwestycyjnego i pracujących tam specjalistów.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress