UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia – blog o ubezpieczeniach

June 19, 2016

Jak, dzięki ubezpieczeniom, zapewnić sobie bezpieczną przyszłość?

Filed under: Porady — o-ubezpieczeniach @ 6:57 am

Wielu ludzi żyje chwilą. Ważne jest to, co tu i teraz. Nie myślą oni o tym, co będzie w przyszłości. Inni wprost przeciwnie. Stale zastanawiają się nad jutrem.

Myślą o swojej przyszłości i przyszłości swoich bliskich. Tacy ludzie bardzo często decydują się na systematyczne oszczędzanie pieniędzy, dziki czemu chcą zapewnić obie bezpieczna przyszłość. To bardzo rozsądne zachowanie. Pozwala ze spokojem myśleć o dalszej i bliższej przyszłości.

Oszczędzanie w banku

Systematyczne oszczędzanie zdecydowanie ułatwiają produkty bankowe i ubezpieczeniowe. Za pomocą banku można oszczędzać dzięki kontom bankowym i lokatom. Te pierwsze, nawet jeśli mają typowo oszczędzający profil, nie przynoszą spektakularnych zysków. Podobnie lokaty, których oprocentowanie nie jest obecnie za wysokie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są fundusze obligacji lub ubezpieczenia w stylu polisy posagowej lub na dożycie. Dzięki polisom tego rodzaju możliwe jest systematyczne oszczędzanie pieniędzy. Istota obu tych polis jest gromadzenie środków. I polisa posagowa, i polisa na dożycie charakteryzuje się tym, iż zakłada się ją na dłuższy czasu. Dzięki temu gromadzenie oszczędności trwa długo i jest cykliczne. To daje możliwość uzbierania naprawdę dużych kwot.

Polisy posagowe a przyszłość dziecka

Polisy posagowe zwykle zakłada się z myślą o przyszłości dzieci. Ubezpieczenie na dożycie ma zapewnić godne życie w momencie, gdy nie będziemy już pracować zawodowo. Składki, jakie opłaca się w ramach obu tych polis, są zwykle składkami comiesięcznymi. Ich wysokość jest ustalana indywidualnie. Im są one wyższe, tym kwota końcowa będzie wyższa. Bardzo ważny jest tu również czas, przez jaki opłaca się poszczególne składki. Dobrze jest, kiedy jest on możliwie jak najdłuższy. Wypłata każdego z tych świadczeń następuje w momencie, który z góry ustala osoba zawierająca umowę ubezpieczenia. W przypadku polisy posagowej wypłata dokonywana jest jednorazowo. Dla ubezpieczenia na dożycie, świadczenie wypłacane może być co miesiąc lub w innych ustalonych terminach. Wtedy całą uzbierana kwota dzielona jest na prawdopodobna ilość wypłat-tak określa się wysokość pojedynczej wypłaty.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress